Algemene voorwaarden Norwik Albanië

Om deel te nemen aan Norwik Albanië moet je het eens zijn met onderstaande voorwaarden. Zonder deze instemming wordt je aanmelding niet geaccepteerd.

Algemene voorwaarden

 • Deelname is op eigen risico.
 • Alleen volledige ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
 • Aanmeldingen zullen verwerkt worden op volgorde van binnenkomst. Zodra het kamp vol is zullen nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst geplaatst worden. Indien een plaats op het kamp beschikbaar komt, geschiedt plaatsing eveneens op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
 • Wij streven naar een gelijke verdeling van mannelijke en vrouwelijke deelnemers. Daardoor kunnen wij een (tijdelijke) wachtlijst voor mannen of vrouwen instellen.
 • Het invullen en retourneren van de vragenlijst is verplicht.
 • Tijdens het kamp zullen de omstandigheden primitiever zijn dan tijdens een normale kampeervakantie, bijvoorbeeld warm water of een houten dak boven je hoofd zul je tijdens de reis niet hebben. In plaats daarvan zijn er heerlijk frisse meren en de sterren.
 • We bevinden ons midden in de natuur, improviseren en samenwerken is erg belangrijk tijdens de wandeltocht.
 • We zijn te gast in een natuurlijk ecosysteem. Elke deelnemer respecteert dit systeem en draagt zorg voor het systeem. De plaats van kamperen wordt zo achter gelaten als deze werd aangetroffen. Niet biologisch afbreekbaar afval wordt niet in de natuur achtergelaten. Iedere deelnemer maakt gebruik van biologisch afbreekbare verzorgingsmiddelen zoals tandpasta, shampoo en zeep.
 • Deelnemers slapen in lichtgewicht tenten, die ze zelf meebrengen. Er is een mogelijkheid tot het huren van een tent via de Stichting Noorderlicht Kampen. Ben je hierin geïnteresseerd, vermeldt dat dan op de vragenlijst, dan nemen wij hierover contact met je op.
 • Goede, waterdichte, wandelschoenen en (regen) kleding zijn vereist, we lopen door ruig terrein.
 • Een goede rugzak van minimaal 55 liter om je eigen spullen te dragen is vereist.
 • Je draagt al je eigen spullen, waaronder kleding, tent, matje slaapzak, eten en drinken en bent in voldoende conditie om dit te doen.
 • Gezien de locatie zijn we genoodzaakt om water uit meren en beken te drinken. Indien nodig is er een waterfilter beschikbaar.
 • Iedereen stemt in met het programma en doet mee met alle gezamenlijke activiteiten. Aanvullende activiteiten zijn vrijblijvend.
 • Als je je aanmeldt, is dat voor de gehele duur van de wandeltocht. Later aankomen of eerder weggaan is niet mogelijk.
 • Alcohol en drugs zijn niet toegestaan.
 • In het geval dat een deelnemer zich misdraagt tijdens de tocht behoudt de staf zich het recht deze naar huis te sturen.
 • Iedere deelnemer moet gedurende de reis in het bezit zijn van een reisverzekering, zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en een geldig paspoort.
 • Reis- en ziektekostenverzekering moeten zelfstandig afgesloten worden voor de duur van de reis. In principe geeft een normale reisverzekering voldoende dekking. Onze activiteiten vallen niet onder gevaarlijke sporten en daar hoef je je dan ook niet apart voor te verzekeren. We volgen gebaande paden of lopen over terreinen welke ook voor ongeoefenden begaanbaar zijn. Maar je bent zelf verantwoordelijk om dit in de algemene voorwaarden na te kijken.
 • Tijdens het kamp leggen we een van te voren vastgelegde route af. Wanneer je onderweg door wat voor reden dan ook niet in staat bent om de route af te leggen dan ben je zelf verantwoordelijk voor de repatriëring en alle daarbij horende kosten.
 • De staf heeft het recht om de route naar de omstandigheden aan te passen.
 • Veiligheidsvoorschriften van de staf worden ten alle tijden opgevolgd.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen gedurende het kamp.
 • Indien door overmacht (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot slecht weer) bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden dan is de organisatie niet gebonden aan restitutie van (een deel van) het kampgeld of betaalde verzekeringspremies.
 • In het geval dat het kamp door ons wordt geannuleerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk bericht en zullen wij de betaalde kampprijs terugstorten.
 • Redenen waarom wij het kamp of (onder)delen ervan kunnen annuleren zijn onder andere (maar niet uitsluitend): onvoldoende deelnemers, onvervangbaarheid van de gids/instructeur bij ziekte, weersomstandigheden, natuurinvloeden, situaties die de veiligheid van deelnemers tijdens de activiteiten in gevaar kunnen brengen en welke overmachtsituatie dan ook. Van Stichting Noorderlicht Kampen kan in dat geval nooit een schadevergoeding of schadeloosstelling worden geëist.
 • Bij annulering van het kamp kunnen eventuele gemaakte reiskosten of andere kosten niet op ons worden verhaald. Voor dergelijke kosten dien je een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • De deelnemer is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van door de organisatie ter beschikking gesteld materiaal.
 • In het geval waarin deze voorwaarden niet toereikend zijn, beslist de staf van Norwik.
 • Ben jij tijdens het kamp jonger dan 18 jaar, dan vragen we om een handtekening van een ouder of verzorgende. Hiermee teken je dat de verantwoordelijkheid van de deelnemer niet bij de stichting ligt. De verklaring geeft aan dat je als ouder/verzorgende toestemming geeft uw kind aan deze reis te laten deelnemen.

Betalingsvoorwaarden

 • Reiskosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
 • Door ondertekening ben je verplicht het kampgeld te betalen.
 • Bij aanmelding vragen we een aanbetaling van €150,-.
 • De aanmelding is definitief zodra de aanbetaling is ontvangen.
 • Wilt je je aanmelding annuleren, dan krijg je de aanbetaling van €150,- minus administratiekosten van €40,- van ons teruggestort.
 • Het annuleren van je aanmelding is mogelijk tot 1 juni, we brengen dan €40,- administratiekosten in rekening. Bij afmelding ná 1 juni betaal je de gehele prijs of moet je iemand anders vinden die in jouw plaats mee kan.
 • Betaling geschiedt via overschrijving naar onze bankrekening.
 • Betaling van het resterende kampgeld te voldoen voor 1 juni. Het resterende bedrag is €345,-.
 • Er dient een bedrag van €50,- als borg overgemaakt te worden voorafgaand aan het kamp voor het gebruik van de materialen die eigendom zijn van Stichting Noorderlicht Kampen zoals branders, tenten en pannensetjes. Dit bedrag krijg je na het kamp terug als er geen schade is aan de gebruikte materialen.
 • Het is niet mogelijk contant, met creditkaart of cheques te betalen.
 • In het geval betaling niet volledig voldaan is op 1 juni vervalt het recht op deelname.