Privacyverklaring Norwik

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) in werking gegaan. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Norwik houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 1.     Bewaren van persoonsgegevens

  1. Wij bewaren onze administratie in een clouddienst.
  2. Wij vernietigen alle persoonsgegevens na afloop van het kamp met uitzondering van:
    1. Contactgegevens met als doel om oud deelnemers te benaderen.
    2. Geanonimiseerde data van leeftijd, geslacht, op welke manier deelnemers van ons hebben gehoord en datum van inschrijving met als doel om onze promotie te verbeteren.
    3. Foto’s, deze worden via een clouddienst met alle deelnemers gedeeld en zijn voor anderen niet toegankelijk.
  3. Wij bewaren foto’s, contactgegevens en geanonimiseerde data op een externe harde schijf alsmede in een clouddienst.

Artikel 2.    Toegang

Alle stafleden van Norwik Roemenië hebben toegang tot de persoonsgegevens van alle deelnemers aan dit kamp.

Alle stafleden van Norwik IJsland hebben toegang tot de persoonsgegevens van alle deelnemers aan dit kamp.

Artikel 3.    Doorgeven van gegevens

Alle gegevens blijven binnen de stichting en worden niet gedeeld met derden.

Artikel 4.    Verwerking persoonsgegevens

In bijlage 1 zijn alle persoonsgegevens in kaart gebracht en waar ze voor worden gebruikt.

Artikel 5.    Foto’s voor promotiedoeleinden

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft de deelnemer de stichting toestemming om foto’s gemaakt op het kamp achteraf voor promotiedoeleinden te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn deze website, Instagram, Facebook of posters/stickers.

Indien de deelnemer wenst dat foto’s met hem/haar erop niet voor deze promotiedoeleinden gebruikt worden kan hij/zij dat bij de staf aangeven en zullen de betreffende foto’s niet gebruikt worden.

Artikel 6.    Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Norwik wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande mailadres:

E-mail: info@norwik.nl